vacuno mayor ...

20 sept. 2016 - k ). Canadá. Quebec – Canal. USA. Iowa / Minnesota – Canal. USA. BCost 51-52 % - Kg canal. BRASIL. Minas Gerais - Vivo. Santa Catarina.
220KB Größe 5 Downloads 155 vistas
COTIZACIÓNS POXA DE GANDO DO DÍA / COTIZACIONES SUBASTA DE GANADO DEL DÍA

20/09/2016

Fundación Semana Verde de Galicia Feira Internacional de Galicia ABANCA Silleda - Pontevedra Tlfno 986-577000 / Fax 986-580865 www.centralagropecuariadegalicia.es/prezos [email protected]

BECERROS RECRÍA / TERNEROS DE RECRÍA 573 516 39

TOTAL ASISTENCIA TOTAL ADXUDICADOS / ADJUDICADOS REXEITADOS / RECHAZADOS FÓRA POXA E DESERTOS /

TOTAL TRANSACCIÓNS / TOTAL TRANSACCIONES

107.061,00

18

FUERA DE PUJA Y DESIERTOS

MACHOS

RAZA FRISÓN BECERROS / TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS BECERROS / TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS

FEMIAS / HEMBRAS

Media

Ud

Media

Ud

91,78 108,46 147,95

36 144 41

62,50 67,30 229,50

3 10 3

FEMIAS / HEMBRAS

MACHOS

RAZA CRUCES INDUSTRIAL BECERROS / TERNEROS DE 0 A 20 DÍAS BECERROS / TERNEROS DE 21 A 50 DÍAS BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS

Media

Ud

Media

Ud

252,90 296,77 331,06

15 100 39

159,75 214,27 248,40

4 71 31

BECERROS DE 0 A 25 DÍAS BECERROS DE 26 A 50 DÍAS BECERROS MÁIS / TERNEROS MÁS DE 50 DÍAS

207,48

FEMIAS / HEMBRAS

MACHOS

RAZA RUBIA GALEGA

Media Adxud. Media Adjud.

Media

Ud

Media

Ud

* 524,50 510,95

* 3 11

* 266,50 459,50

* 1 4

* Non se adxudicou ningún animal desta categoría / No se adjudicó ningún animal de esta categoría

VACÚN MAIOR / VACUNO MAYOR 291 259 18

TOTAL ASISTENCIA TOTAL ADXUDICADOS / ADJUDICADOS REXEITADOS FÓRA POXA E DESERTOS /

TOTAL TRANSACCIÓNS / TOTAL TRANSACCIONES

14

FUERA DE PUJA Y DESIERTOS

CATEGORÍA

PRECIO SEMANAL

Ud.

1.507,00 1.083,38 709,19 430,33

8 53 123 75

VACAS CATEGORÍA EXTRA E - U VACAS CATEGORÍA PRIMEIRA / PRIMERA VACAS CATEGORÍA SEGUNDA

190.405,00

R

O

VACAS CATEGORÍA DESFEITO / DESHECHO

P

Media Adxud. Media Adjud.

735,15

* Non se adxudicou ningún animal desta categoría / No se adjudicó ningún animal de esta categoría

BECERROS CARNICEIROS / TERNEROS CARNICEROS 90 80 10

TOTAL ASISTENCIA TOTAL ADXUDICADOS / ADJUDICADOS REXEITADOS / RECHAZADOS FÓRA POXA E DESERTOS /

RAZA FRISÓN RAZA CRUCE INDUSTRIAL RAZA RUBIA GALEGA

58.879,00

0

FUERA DE PUJA Y DESIERTOS

PREZOS UNIDADE / PRECIOS UNIDAD

TOTAL TRANSACCIÓNS / TOTAL TRANSACCIONES

MACHOS

FEMIAS / HEMBRAS

Media

Ud

Media

Ud

559,07 768,24 852,63

7 33 8

205,50 700,58 761,79

1 24 7

Media Adxud. Media Adjud.

735,99

* Non se adxudicou ningún animal desta categoría / No se adjudicó ningún animal de esta categoría

"Especifícase o número de animais de cada segmento, para poder avaliar a representatividade que ten cada valor medio" "Se especifica el número de animales de cada segmento, para poder evaluar la representatividad que tiene cada valor medio"

SEMANA 38 - 20/09/2016

Mesas de Prezos / Mesas de Precios PORCINO CEBADO Euro / kg Vivo S/G

€/Kg.

Carniceiro / Carnicero Selecto Normal Castrado Canal II Desvelle / Desvieje

Variación

S/C

0,010 0,010

1,365 1,340 S/C

S/C

0,013 0,030

1,740 0,77/0,83

O cebado sube a cotización para esta semana. El cebado sube la cotización para esta semana.

Cotizacións europeas: / Cotizaciones europeas: Data / Fecha

Mercado / categoría

16/09/2015 14/09/2015 15/09/2015 19/09/2016 15/09/2015 19/09/2016 15/09/2015

Holanda - Beursprijs Vivo 100-125 kg, máximo Alemaña - ZMP Canle 56% Bélxica - Danis Vivo Francia - MPB Canle 56 TMP Dinamarca – Danish Canle 61% Italia - Modena Vivo 90 - 115 kg Portugal - Matadoiros Canle E 57%

ANTERIOR € / kg

ACTUAL € / kg

1,250

1,260

0,010

1,670

1,720

0,050

1,170

1,200

0,030

1,505

1,528

0,023

1,420

1,450

0,030

1,802

1,832

0,030

1,825

1,825

0,000

Variación

Cotizacións extraeuropeas: / Cotizaciones extraeuropeas: Data / Fecha 09/09/2016 16/09/2016

Mercado / categoría Canadá Ontario – Canal (CAD/100 k ) Canadá

Quebec – Canal USA 16/09/2016 Iowa / Minnesota – Canal USA 15/09/2016 BCost 51-52 % - Kg canal BRASIL Minas Gerais - Vivo 14/09/2016 Santa Catarina Rio Grande do Sul

CENTRAL AGROPECUARIA DE GALICIA Recinto Ferial S/N. 36540 Silleda - Pontevedra Telf. 986577000 Fax: 986 580865 www.feiragalicia.com www.centralagropecuariadegalicia.es

Prezo / Precio

Prezo / Prezo/ Precio Variación € / kg Precio € € / kg

150,58 $C

104,47 €

1,045 €

-0,021

147 $C

99,95 €

0,999 €

-0,020

54,28 $

48,36 €

1,066 €

-0,096

1,342 $

1,196 €

1,196 €

0,019

4,2 R$

1,152 €

1,152 € -

0,003

3,8 R$

1,042 €

1,042 €

- 0,072

3,9 R$

1,070 €

1,070 €

0,005

BACORIÑOS / LECHONES

Base 20 quilos segundo a procedencia: / Base de 20 kilos según procedencia Única explotación (lotes de 500 ou máis) / Única explotación (Lotes de 500 o más) De varias (Lotes de menos de 500 animais) / De varias (Lotes de menos de 500 animales)

Procedencia

€/Kg.

€/Unidade /

Única Varias

1,8

36,00

Uni dad

1,55

Diferencia 0,00 0,00

31,00

O leitón repite a cotización. El lechón repite la cotización. OVOS / HUEVOS Clase

Brancos /

XL

Diferencia

Bl ancos

Mouros /

R ubi os

Diferencia

1,35

0,030

1,35

0,030

L

1,22 1,13

S

0,94

0,030 0,020 0,000

1,22

M

0,030 0,020 0,000

1,13 0,94

R: Regularización no mercado do ovo. R: Regularización en el mercado del huevo.

GALIÑAS DE DESVELLE / GALLINAS DE DESVIEJE €/Kg. Diferencia

Semipesadas 2,100 a 2,200 Kgs.

0.0

0,0/0,04

COELLO / CONEJO Granxa / Gr anja €/Kg. Diferencia en vivo s/c Galicia 1,55 0,00 Madrid Cotizacións europeas do coello: / Cotizaciones europeas del conejo: Prezo Min. Prezo Max. Precio Min. Precio Max.

En Modena Semana Canal de 2,2 a 2,6 kg S38 Canal de 2,6 a 3 kg S38

En Verona

Semana Prezo da canal S37 Precio canal

CENTRAL AGROPECUARIA DE GALICIA Recinto Ferial S/N. 36540 Silleda - Pontevedra Telf. 986577000 Fax: 986 580865 www.feiragalicia.com www.centralagropecuariadegalicia.es

Euro 1,67 1,74

Euro 1,71 1,80

Prezo Min. Prezo Max. Precio Min. Precio Max.

4,10

4,30

Variación

Euro 0,05 0,05 Variación 0,15