nuevos sect - 24Horas.cl

AV GRECIA. AV TUCAPEL. AV TRAVESIA ..... AV EL PARQUE. AV ECHENIQUE. AV. LA. PA ... AV PARQUE DE LA HACIENDA. AV. INTERIOR. PRIVADA. AV.
805KB Größe 9 Downloads 58 vistas
ICUR AV CH

EO

AV L A SI

A BR

EL

RO DE O

O ODE

LA

A BR M

COLINA AV

AV

EM

LR AV E

E LL VA

AV

AV EL PARQUE

E SI

E RT NO E LL VA AV RT NO

A V J UAN P

ABL

OI

I

AV

S PA

EO

PI

D INO

A

AV P

NTE IDE RES

PA SE

RO

BR

O

PIE

A ND

INO

AV

PANO

R A MIC

AV

P AV

AV

ISE AM CH

AN

E

AV LO S

LI

AV L A

S LO

SE O

A

I AL

O S

RO

AV

SE

NZ A

HA MI

AV SA NT AM AR IA

AV

C

TR

ES

E

LAMPA

LO BARNECHEA

A

N

O RTE

IN

EN SE S

UE

S

TR

AP

P ARQ

LO

O

A

SU

AND

INO

R

AV PA SE O

C OT

AV CA M IN

AV P IE

IC

AV DE L

AL VI

AV PA

UI ETA A V PE D RO L IRA URQ

AV PARQUE GOLF

AP O

S

RE PAD

E

UE EH

AV

AV G

LF

PIE

AN DIN

O

O

TE D

E AV

FD OL LG

U NQ MA

R

SA

M RA NO

M

TE R E

AV B E RNARDO LA R R AIN

AV C A

AV

AV LA DEH ESA

SU

O

M

RE AL

A OR

IM RE OF

AN

D AR

AV P

U ED

I CA

H

U

L OM

D AR

AS D

E LA D

EHE

SA

AV LAS ESTERAS NORTE

AV

AS

CH U

PA TA G U LA S UE PA R Q AV

DE LA LD E

NE RU AV PA BL O

AV

COSTANE

RA

AV J UAN

AV NUEVA

RA AV V ITAC U N UE V

OV EN T RY

A EN ID

A CA SA NO V TAL

S

IRR EC ERD A

NC HA AV CO

BERTO HU

AV GO YC

IE

ORIO

AV LO S

AV

S LA

TO

AV

TORO S

RQ U

L

E D E L E S TE

SAN JOSE DE MAIPO

AV LA

HIL OE AV C

AU D

AV C ENTR AL NO DI AN O

VA

PA SE

OS

VI

RL

AZ A

CA

PL

SA N V

CARLOS

IN TE RI O

CARLOS

R

PR

I

VA

AV D UC

AV

HIL OE AV C

MER ICA AV A

A AV C

O

A

AV SAN

NER

A

DA

RIDAD

CO RNAL

AV LA CA

AL

VEAR

ERR O

OSTA

E NT

O R IE

E

A LE S

HI LO

OR T

AV C

AV P

AV SARGEN T O ME

IER MENAD

AL

VA D

AV BE

OR

A L LE N D

DO O RNAR

HIGGI

NS

E

NADIER

HIL O

ORT ALE

S

E

NILLA

RASUR S DE MI AV LO MA

CION

AR BO

CALERA DE TANGO

S RO

O

SAN BERNARDO

VALA CUN

S LO

XIC ME

DIER MENA

S

TO RGEN

TO RGEN AV

AV SA

L OSC NERA

AV

DIER MENA EN TO SARG

AV GE

TA NG O

A AV JUANIT

AV CE NTRAL

AV 27 DE SEPTIEMBRE

AV

IR AV C

AV SA

LC

TO

E AV

N TE RIE

S NE ER

O DIN AN

SO

NGO TO AV DOMI

PIE

AV C

DE B ELE N

RAL AV CENT

ALE ORT

TRELL A

O SE PA AV

AV E S

A V LO

CA LE RA DE

CI SC

AV

OR

AV SAN

AV

AV

N

A AB AL

A

CIE

B TO AV

CARLOS

L AV

NIEVES AV LAS

FR A

RO

AV SAN

SUR AVEIRO

ES IEV SN

TO CHA Y

OSTA NER

T

TE VES ORIEN AV LAS NIE

AV C ON

A

NS AV LE MA

JORGE ALESSAND RI

O AV

AN

BERTAD CITO LI AV EJER

AV B ALM A CED

S AV PORTALE

PENAFLOR

PUENTE ALTO

IS C

N

AV P

AV PRESIDENTE

LA PINTANA

C

S

AV C AV C OLO OLO N

AV TUCAPEL

R AN

L CA ON

AV C OLO N

AN F

R

N OLO AV C

AV LO BLANCO AV BA LM AC ED A

AV JUANITA

AV C ENT RA

L

AV BALM ACEDA

RO NC AL S

HA

A

AV T

AV BALM ACEDA

LA

ND

O

C

IELA GABR

AV

S N VENEGA

FR A

PIE

AN

AV

AVILLAL U

NTIN A AV ARGE

TR ON CA LS

IS NC

AV

AV EL PENON A V

AV DEL CARIBE

AV RAMO

CO

E

SI LO S

L AN

AV EL PERAL

NT ORIE VE S

XICO

A

IENTE IELA OR AV GABR

Y TO RO

S

IL AV

RTE

LO

AV LO B

AV ARGENTINA

AV

AV CH ILE AV ME

S

NC HA

LO S

R RE S TO

S NIE

AV LA

AV CO

SI

BLAN CO

AND IN

YAN EL ARRA

O

L LA LU

UE

PA

E CENT RA

AV CANA

AV PARQ

ENT RAL

PORTA LES

Z

ES ORR AS T AV L

IA

TA NO AV C RE

S

AV LA S PAR C ELA S NIE N TE

RO PIC O

AV ERVAT AV OBS

ES RR AV TOBALABA

RVATOR IO

IEGO

AV P AR Q U

TECILLA AV SANCHEZ FON

AV LA BA

AV ED

A RID

NDERA

O FL

TO RR ES

LA

AV D

S

CHEN A

AV

AV DE

EL T

Z UE IQ

RAL

LA

NDERA

AV PA

AV PERU

NR HE

AV CENT

RAL AV CENT

XICO AV ME

AV OBSE

SOL AV VALLE DEL

SEO P IE

AV 1

LO

AV LA BA

MI CA

XICO

S OMA TO T SAN

NN A

RTALES

AV ACK E UNA M VIC

AV

E AV M

IQUEZ

LO

ANICO CAS ANO VA P O

N TE

AV

A HENR U L SILV AL RA

S

AV SANTA ROSA

AV

AV A LVA RO SO FIA A NT A

AV S

S JA

AV

AV TRINIDAD ORIENTE

1 AV

RDEN AV CA

QU E

EN TR AL AVIADO RE

AV LO

AV EL AB

AV LA S PER DICES PE R AS AV L

CU ED UC TO LA

AV E R D ICES

OLEA

AV TRINIDAD

S UR

AV C

RO

T

DRE AL

OLEA

OR

OB ALA BA

AV OSSA

AV GO YC

DI CE S

FALD EO S PE

A V LA RIAL NSISTO

AV DEL PRADO

AV

ES AN LL GA A M

A LAB OB A AV T

RTAD O

EGORIO AV SAN GR

OLEA

L

AV C

AV E L

S AV CO

ME R IC O

AV J

AV SUR

SAN RAMON

AV GO YC

U DINA L NORT E

A ILL

OR GE

LA GRANJA

AV O SSA

O

EC

OLE A

LT

CIO

AV LA PAZ

AS AV LET R I A LE

AV TOME

AV SAN GREGORIO

O YC

TA L ME N

T FO N

SPU CIO

TA PAR

AV CENTRAL

AV SAN CH EZ

A GU

IL IN SUR

LA FLORIDA

O

RO

ES

ALBANO

T AL

DR

LAN O

RAL AV CENT AV LINAR

ANDEZ

A V LONGIT

VE SP U

FER N

ES

AV WALKER MARTINEZ

N

SS AN

AV SA NCHEZ FON TEC IL L A

AV EL PAR QUE

DI

VELASQ UEZ

AV TO BALABA

AV C E NTRA L UE

AV ARIA

AV P

AV M

I AS

ENT

MACUL

A V MACUL A

O

E RAL

AV VAL ENZ UEL AL

AV EL

UCIO MER ICO VES P AV A UCIO

AV EL PARQUE

EXIC

AV GEN

L P ARQUE O RIEN TE AV EL ARRAYAN

PARQUE AV ESTADIO

AVIGN O

N

DR I LES SAN GE A JOR RE SID EN TE

AV EL PARQ

QU

RES ID

AV DEPARTAMENTAL

IO

A

TO RR ES AV LA S

AV LA S TO R RES

AV AMER ICO VESP

AV MARATHON

TO

JOA QU IN P R IE OS E AV J

AV C

OO PE RA CIO N AV C

AV LA FE RIA

NT E

VE SP UC

FF

CHE AV B EAU BLE ST LO TAR IO AV C OO PER AC ION

EN TRA L AV C FE NI X

AV DEPAR TAMENTAL

M AV

AD IVIS A

RI E

AV

E AV D AV QUEB RADA DE

AR

PED

I DR

ENT RA

AV E

UZ ET A

AV B

AV C ERR ILL O S SIL VA H AU L CA RD EN AL R

L

AV EL

IQUEZ VA HENR SIL

AV L

O

SP

ENTAL

AM ER IC O

DA CE R

RE UI R AG PE DR O

AV

EN TRA L AV C

AV FERR OCARRI

NO

AV CORO NEL

O VE

AV DE CHENA

AV

NA

AV DEPARTAM

AV A

CO LE CT OR AV

AV E

ALBA

AV S A

EL BOSQUE

PADRE HURTADO

N

L

AV QUILIN SUR

AV J

AV CERRILLOS

AND EZ

AV CORO NEL

AV ME R IC

AV PO

IL

AC KE

UA DA

AV LO

LABA AV TO BA

AS FE RN

AV SU R

AS BR

M

AG

AV QUILI N

ABA

AV ELI

R AV PA

ER TA

LA

AV QUILI N SUR

BAL

LP AR RO N

AU L LR ENA

TE EN

UN A

D CAR AV

ID

E RG JO

NO RT E

O AV T

AV E

UA R DO F R EI M

AV A

IN

A

E ED

UIL

IN

E

RES

VIVEZ MUCIO BAN GU E ESTE L SUR AV PADR AV CENTRA

IO

AV C

PU

O

SA

ES PR

AV

AV

AV MAY

AV EL VAL L

B ALA TO B AV

ENT

AV G

AN SS

AV DEPARTAMENTA VI C

AV LA S TOR

UA DA

N

OVALL E

AV M IRAD OR

LV ALL E

ECILLA

AV LO

AV E

AV SANCHEZ FONT

OVALL E

LA CISTERNA

E AL

AG

TE EN NI

AV P RE S ID

AV AM IC ER O VE IC SP UC O V ES IO PU C

LA

PO

AV LO

AV Q UIL

AV QUILIN

DA

OVA LLE

ES

I OR FL

N

AD A

LA

INC OL

AV LO

SP RES IDE NT

DE LA HAC IEN DA

AV Q

ECIA

IN

AV

AV L

AG U

AV

HO AT AR

AV VA LLE

LA

L

OO

AV

LO

A NN KE AC M

RE IM

IO COLO CO

M

IN

AV G R CO U SIN O

UA DA

AV

AV ESTAD

AV AV L

TA RO

EJO

TAL

NA CU VI

ER

M EN

N

SP

AM

V DEPARTA

AV

CI O

AV

AV LO E

DU AR DO F

SAN MIGUEL

AV E STADIO

VE SP U

EE

AV QU IL

AG

ROSA

AM ER IC O

RE SID EN T

LA

AV LAZ O

FLO RIDA

UIL

AR

AV VA LLE H ER MO AV LA SO S PE R DIC ES

PARC ELA

O N

SALV ADOR ALLENDE

A

AV

AR AT H

AV Q

LA

AV AL V

RIAL SISTO

RIEN

VALL E

PENALOLEN

AV QU ILIN UIL IN

RRIE TA

E

AV LO

AV PAR QU E

CU

AV L A VAL LE

M

AV

AV SANTA

AV P

LO ESPEJO

O

A AGRICO AV ESCUEL

BE RL IN

AV PRESIDENTE

AV QUILIN

AV QUILIN SUR

AV Q

NN

MAIPU

AN TIG U

AV

AC K E UNA M

AV 4 PO NIENTE

EN TAL

AV LA ZO

MACUL

AV VIC

AV LO O

TA M

AV QUILIN AV QUILIN SUR

E

MA AV L CU MA AV

CERRILLOS

EP AR

QUE LM

N

AV

AR INA

VALL

AV E L

AV MARATHO

AV LA M

SAN JOAQUIN AV D

VAL DOV INO S

L RI

SE A

E1 RQU AV E GANA

AV P A

AV O

AV LA S

AV MARATHON

PEDRO AGUIRRE CERDA

IS AB E

AS AV LAS INDUSTRI

EP AR TA M EN TA L

OS

O

AV JO

AV PEDRO

SE P EDRO

A

ON TH

D

IP ER

ZA

DA

ILL

A AR AV M

DOR SUR

L TA

AV

V

A

7

8

MEN

DE CAR L

AR LO SD EA PO QU IN AV DO PL AZ A

EC NT FO

A L ESSANDRI

EZ

AL M EY

CH

UBLE

R SU

6

AV

AV

AV

TA A V D E PAR

E LM E

AV A LCA L

NC

AN

H SUR

DE VALD IVIA

S AV

OS DE DE PORTES

AV LA R RAI N

LYNC

AV D

N

AIN AV LARR

AV IRARRAZAVAL

AV CAMP

AV LARRAI

ICIO AV PATR

NE Z

TE

RD O

LA REINA

R NO

YO

CH

AT TL E

N LY

DT EB

CIO

AN E AV P

AVALOS

T RI

EG UZ M

PA

LIVAR ON BO

AV SALVADOR

AV JA IM

AV ORTUZAR

AD OR

NI QUE

SA OS

AV J O

BORN S DITT C ARLO

TE OR

4

AV

AV SA

IPE DE GA LES

AV N

3

AV

5 AV ETA Z BU

2

AV

AS

SU R

PL A AV PRINC

AV GREC IA

AV CENTENARIO

1

AV

RE J

RO S

AV

UE

AV VIO LET A

ABE L RIQ U

LNE S

A

AV E L

AV IS

RE

A

CI LL

AV ZANARTU

AV PARQUE

S

TT AV PEDRO MON

AV

LA

DA

S ILLO ERR

AV

ER

BU

AV F RA N CIS CO

HE ST ER TO N AV TO MA

FON TE

AV VIEL

AG

C

CO R

TO

T R ANQUE RAS S MORO

TO B

CR IS AV

A

BO SQ

H EZ

AV C

C

EL

AV ER U AV P

AV LAS

AV C

AV BICEN TENARIO AV DAG HAMMARSKJOLD

EIN ST

EI N AV RECOLETA

AVILA

CI

IS RR

AV CAPITAN PRAT

HA

BILBAO

AV

AV LAS REJAS

L AU

NC

TRY

AV LAS TORRES

P AV

EL

SA

AV COVEN

AV LAS TORRES

IO

FLEMING

R SU

AV

AV SUECIA

AV SIM

AV C

AV

DR PE

O

E

E

III XX

AV NUEVA

AV

D

EL

PA

AV L A

OR SE AV

AV C

AV CLOTARIO BLEST RIFFO

AL TO

PAL MA

C ER RO AV E L

DE L VC ON

NA D

AV E

TIJO AV E L

Z

UR

R NA TE

AV LA PA

OS

N CE

ANDRO AV ALEJ

O

AV

O CUR

E

AV SALVA

AV LAS TORRES

T AD

LO

BA LA BA

S ONE

AV TENIENTE CRUZ

HUR

CO

TO AR

AL

S LE

A

RE AD

IZ

CU

UR R AZ E ER EN T ESID

A

AV LO

AV SUCR

CLARO

ARIO EMIN AV S

AV LA ESTR ELL

RI O

CI

TO

N LYO

MIGUEL

AV ISLA PORTEZUELO

NA

DO Q UIN

TE

APO

CE N

S DE

O

AV RONDIZZONI

RR UI

N

IL AM

A RRE CO ES

DO UIN

RT

AV FRANCISCO

AV JOSE

LIA

AL AV

AR

H LES

INDO AV APO QU CU A

PU

AV

RDO ICA AV R

O AV P

T MONT

A AV IT

RTUG AV PO

RIL AB

OQ AP

I OQU NDO

S VE

NEZ

ANTE

DE

A RO Y ODO

NUEL AV MA

AM BUST

5 AV

LI AV E

S

RAL NE

IE

L IE MIL

IO MINAR AV SE

GE

LL MI

IN AR

AV

CI EN

AV SEN

BULNES NUEL

RIN MA

SM

MATTA TONIO UEL AN AV MAN

AV NORTE SUR

YS AD

MA NERAL AV GE

AV TUPPER

Y AD GL AV

OS

OS AV L AV LO S T UL I P

A

AV ECHE

ÑUÑOA

AV VIEL

S MAR ES

OR BERTAD CITO LI AV EJER

AV LO

AV

AV

AV BEAUCHEFF

M AR ES

DO NAR B ER

L TU

AV

R AV P

V

AV

E SUR

IL

ESTACION CENTRAL GL

S GIN OHIG

EAN IC A SUR AV LAS REJAS

GUNA SUR

AV OC

NO TU EP

CRUZ

AV LA

ARRAU

AR BO NILLA

N AV

AV TENIENTE

AVESI A

AV CLA UDIO

L OSC

REJAS

NO

AV TR

NERA

AV LAS

N LI

ANA AV ESP

SANTIAGO AV GE

A PUBL IC AV RE

REJAS

AV ECUADOR

OR D OVA

AV

O IC ER

RO

CO IES

AV A P

AM

VA P

DE C

ER

SU R

LE ON ES

AV

AV NORT

AV BRAS

AV LAS

O

A PA S

N RRA

A AV P

E AV S

RSAL AV DO

AV SUR

AV EL BELLOTO

MILTON

E

UE AV N

A

O CUMMING

AV PORTALES

AV P AV A LON S O

CO

AV

A

Y

N

S

S QU

MA CED

TE EN ID

DY V NE A

GOLF

DR AN

ID OV PR

A VA R NIO NTO AV A

BAL

AV CENTRAL

AV NEPTUNO

ARRAU

LOS

LO

L BO

NTE

DELL CARLOS CON

LO PRADO

AV D E

NU EV A

AV E

IDE

AV MAT UCANA

EANIC A

UD IO

AV

ES PR

EN

ED NN KE

Y

T EN SID RE

ES RI

EK NT

E NT IDE

E

RES

D NE EN

ID E

D OLA N AV H

AV P

L

EK NT IDE ES PR

P

S RE

ES PR

RT NO

ARR ASC A

MERAS AV LAS PAL

AV SAN PABLO

AV C LA

AV

LO BEL ES

AV RICARD

RESTA L

AV

AV OC

AV

UE SQ BO

RO

PROVIDENCIA AV FO

AV

EL

ER

E RT NO

AV C

HA

P AV

V PO

AV

QUINTA NORMAL

AV

A UR

E EHU

OBIS

IVIA

S

C TA VI

CH

AV

NQU

ARZ

I E SO D IV AL

LD

K

RI CO

LAS CONDES

VA

ELLA

T ERIO R BL

MA

ARIA NTA M

AM E

O

DE

HIR

SA C

ES

IS

BU L N

AV M EXIC

O DR

AV JO RG E

ON

L AR CH

RLO

AV EINSTEIN

PE

LIO

DO AVIA

TORRES

JU

LO M

OR ES

AV

A

AV LAS AV

3

DE

SA

SA MINGO

ZA PA D

IN

AV

INDEPENDENCIA

U IN CH A MALI

N CA

MON

CA RO

AV FRANCIA

V

Q

URA

O

AV EL

ER A SUR O S T AN

SU R

R AR

O SC CI

A

AV

H UL PA

AN FR

ER

AV LO S

AV VITAC

A AV M

AN

AV

V

A V CO ST

L

DA

M

A AV S

AV EI NSTE

Y EN

RI O

LR

VI A

ESTR

A ON AG DI

AV RO D O

AV FEDERICO E RRAZURIZ

CERRO NAVIA

AV

LS

IA

RECOLETA

NERA SU R

AV LA

AV

AV RIO DOURO NORTE

C LA R A L CONDOR SUR

AV E

ON TIJO

AV D ORS AL

LM

AR

RSAL

E

AV DO

PUDAHUEL

AV LAS TO RRES

O NTIJ L MO AV E

IO C U SP VE IC O ER AM

M

N

NT A

COSTANE RA

AV GRE

DA

O D R P AV

ERD A

R QU E

TOR AV LA S

AV PED RO AGU IRR EC

CIA

PI NO CA M

LO E

AV V AL L

RE

O PU ER T R O AE AV

AV JOSE ALC A

ER UI RR AG

CO AV EL GUANA

AV LOS DATILES

TO RR ES AV LA S RE S TO R AV LA S

S AV LA ST OR RE S

O AD R O LO

AV

C

CA R NL AS AV VO LC A

AV

SE

RA NE

AV PRINCIPA

E BR A

S DE

AL

TA OS

QU

A LI

JO

A

AV

AV COSTA

AV AV COSTA NERA NO RTE

A ST CO

RA NE

C AV

E

DR E

RA CU

NA L

AV DO

AV M EXIC O

RT NO

N CO AS

RTE

TE

L AV

AN

ENTR

BALM ACED A

N CHA

OC AV PADRE HURT A D

N MA

AV

EL OS

AN AB

AV DORSAL

O XIC ME

INFAN

UZ

PA

NO UE UEH

SE MA N U EL

J

EG

AV

ANQ

AV JO

AIM

R

AV M

BALMACEDA

LAGUE

TE

AV JOSE MANUEL

DE B A

R

RSAL AV D O

IA G O

SU R

RE S

AD

E

D

A NT

U

AV

AV

IGUEL

E

SA

E RT

IRA FLO

IVA CR

NO

A

AV L A

UI

E

EH

EV EDO

RSAL AV D O

Q

U Q

AV D

SA

AV

IO

V

AV

N

AV

A ET

A NN

AV M

RENCA

AV JO SE M

AV DEL VA L LE

IA AR M

M

AV

DINES S J AR LO

UC SP

AC

ON

AV DIEGO SILVA

VE

OR IA D

RE S

ER AN ST CO

T OR AN

T AV

M AV

S RE NO SE

NTA CL ARA

BINO

AV

AC

E CK MA

QU E

ZA

VI

A UN

PA R

R DO AVIA

N MI

VIC

AV B RAS IL

AV

L

ER AV F

IL

AV

BR AS

U RT NA

IVA D E BAL A G U E R CR ES

E

AV DIEGO SILVA

A CI EN ND

AV

GO

RE S

TE

EN ARR AV LO RE C A B

VITACURA

AV SA

R NO

S DE

S A NTIA

N

TO R

OS QU E

AV GENERAL GAM

PE DE IN

O

AV

L AV

S RE

EL B

TA

RT NO

IAS STR DU

O AD AP SZ

AV IO

LA S

MO

E NS

R SU

AV

AV

IN AS

ILLA PALM

L AV

YA

DO

CONCHALI

COY

TA

UR

AV PRINCI PAL

CO

SA

AV EL CORTIJO

AV LA

VA L LE LO CA M PIN O S

A

PIN

EL P IN

AV

COR UN

LA

RE S

AV

AV L A

AV D

AV

A ER AN ST CO

AV

A

R HU

AV

TO R

AV EL GUANACO

RA L

AV AM ER ICO VE SP UC

RO

LA S

AV

D IM IA AV LUIS A V L A VEN P

LINA RABAT

A AD AN GR

EN T

CA

E

L PALO

AV

AV C

AVENAL

SE MA RIA

A

AV AGUA DE

AV

AV C ARD EN AL JO

D

C

EU R

A

E

ST

SP

UR

AV CARO

AV L A

RC

AV AMERICO VESPUCIO

AS EL

SA U CE S

AV C ON

AV PEDRO FONTOVA

AV LO CRUZAT

AV OHIGGINS

AV E L

HEA N EC BAR

UCE

O AV L

AV EL SA

ES

NO

A

HUECHURABA RR

NC

TO

HACIEN DA

NTA M ARIA

ATACAMA

ORES

AS

RTAD S LIBE

AV SAN PEDRO DE

AV SA

AV LA

N ME AR

AV LO

TA COLE

A RCOLET

AS

AV LO MA

AV L

OR URIBE AV VICT

RE

ES

R FE

TO RR

S

LA S

ACO NORTE

BL A

AV

A ER

SU R

N AV EL GUA

SANTA

TO RR ES

E ERD TE V UEN AV P

R OD EO

AV EL

AV P A

HU E

AV

AV EL GUANACO NORTE LA S

QUILICURA

MAR

DE

C EL AV

LO

AV LO

EN

BA

TO RR ES AV

CO

S SU R

AN ST CO

CO LO

C R M

TER A

AV

AV

LA S

S ES

RA

AV

EL

A

AV LA

S

AV P

P IR

C AS

OR IEN

LA

AL RT PO EL AV

TEA

AV

AV 4

AV C

AV DEL PRADO

V LA

AV

C HI LO E

NA SERE

AV LOS CONDORES

AV

AV PARQ

D PA RE

JO

UE UNIO

AV

AD RT HU

EN

O

HD

S O

N ORIEN

SE P

AV

CE NT RA L

TE

SIMBOLOGÍA PIRQUE

SECTOR NO AFECTADO NUEVOS SECTORES AFECTADOS IODORO

YANEZ

SECTOR AFECTADO CORTE 1

AV LA ES

TRELLA SUR

AV EL

LIMITE COMUNAL EJE DE CALLE

TALAGANTE BUIN

5.000

2.500

0

5.000 Metros