Kontsumo Kontziente, Arduratsu eta Eraldatzailea Consumo ... - Setem

on-line prestakuntza garapen eredu neoliberala ez bezalako aukera teoriko eta praktikoe- tan sakontzeko. Ikastaro honetan, kontsumo kritiko eta ...
904KB Größe 3 Downloads 108 vistas
ON-LINE IKASTAROA • CURSO ON-LINE

Kontsumo Kontziente, Arduratsu eta Eraldatzailea Consumo Consciente, Responsable y Transformador Hasiera | Inicio:

APIRILA | ABRIL

> Iraupena: 60 orduko lan birtuala. > Garapena: apiriletik ekainera. > Irakaslegoa: Laura Villadiego eta Nazaret Castro (Carro de Combate), Katherine Higuita, Conchi Piñeiro, Jordi Calvo.

On-line prestakuntza garapen eredu neoliberala ez bezalako aukera teoriko eta praktikoetan sakontzeko. Ikastaro honetan, kontsumo kritiko eta transformatzailearen bidez aldaketak bilatzen dituzten ikaskuntzak eta hausnarketak eskaintzen ditugu. Errealitateak aztertuko ditugu, diskurtsoak, ekimenak eta mugimenduak ezagutu eta, batik bat, benetako eta hurbileko bestelako aukerak planteatuko ditugu.

errealitatea eraldatzeko ikastaroak

CURSOS PARA TRANSFORMAR LA REALIDAD Keinu txikiek aldaketa handiak eragin ditzakete.

Los pequeños gestos hacen posibles grandes cambios.

Horregatik, SETEMen uste dugu prestakuntza pertsonalki haztera eraman eta mundu mailako transformazioa sustatzen duen prozesua dela.

Por eso, en SETEM entendemos la formación como un proceso que nos hace crecer personalmente y promueve una transformación global.

Ikusi hemen nola eralda dezakezun errealitatea. Zure esku dago!

Descubre cómo puedes transformar la realidad, ¡está en tu mano!

> Ikastaroak gazteleraz ematen dira.

> Los cursos se imparten en castellano.

> Prezio eta deskontuei buruz galdetu.

> Consulta precios y descuentos.

Informazioa eta izen-ematea: Información e inscripciones: [email protected] Tel. 945 120 746

> Duración: 60 horas de dedicación virtual.

www.setem.org/euskadi

transformateconsetem.org

> Desarrollo: de abril a junio. > Profesorado: Laura Villadiego y Nazaret Castro (Carro de Combate), Katherine Higuita, Conchi Piñeiro, Jordi Calvo.

Formación on-line para profundizar en alternativas teóricas y prácticas al modelo de desarrollo neoliberal. En este curso ofrecemos aprendizajes y reflexiones que buscan cambios mediante el consumo crítico y transformador. Analizaremos realidades, conoceremos discursos, iniciativas y movimientos y, sobre todo, plantearemos alternativas reales y cercanas.

@SetemHegoHaizea

Organiza / Antolatzailea:

Patrocina / Babeslea:

Colabora / Laguntzen du:

Hegoaldeko herrialdeen errealitateak Realidades de los pueblos del sur

DESAZKUNDEAN, BARNE-HARTZEAN ETA FEMINISMOAN OINARRITUTAKO GARAPEN BATERAKO ESTRATEGIAK Estrategias para un desarrollo decrecentista, incluyente y feminista Hasiera | Inicio:

URRIA | OCTUBRE

Hasiera | Inicio: > Iraupena: 40 ordu.

> Garapena: larunbatetan urritik maiatzera, zubiak eta jaiegunak salbu.

> Garapena: asteburuetan azarotik urtarrilera, zubiak eta jaiegunak salbu.

> Lekua: Bilbo eta Vitoria-Gasteiz.

> Lekua: Bilbo, Donostia eta Vitoria-Gasteiz.

> Irakaslegoa: Arcadi Oliveres, Yayo Herrero, Iván Forero, María Viadero, CEAR, Bidez Bide, Iniciativas de Cooperación y Desarrollo, Marijo Imaz, Zaloa Pérez, SETEM Hego Haizea, Nacho Martínez, Gonzalo Fernández eta Sagarrak Ekologista Taldea.

> Irakaslegoa: Imanol Zubero, Itziar Hernández, Olga Ara, Marijo Imaz, SETEM Hego Haizea.

> Duración: 90 horas. > Desarrollo: sábados de octubre a mayo (salvo puentes y festivos). > Lugar: Bilbao y Vitoria-Gasteiz. > Profesorado: Arcadi Oliveres, Yayo Herrero, Iván Forero, María Viadero, CEAR, Bidez Bide, Iniciativas de Cooperación y Desarrollo, Marijo Imaz, Zaloa Pérez, SETEM Hego Haizea, Nacho Martínez, Gonzalo Fernández, Sagarrak Ekologista Taldea.

Curso de profundización en los nuevos planteamientos de la cooperación al desarrollo en diferentes ámbitos: derechos humanos, decrecimiento, feminismos, educación crítica y emancipadora, soberanía alimentaria, movimientos sociales, consumo responsable y comercio justo, etc.

Elkartasunean eta garapenerako lankidetzan prestatzeko oinarrizko ikastaroa. Iparraldearen eta Hegoaldearen arteko harremanen inguruko ezagutza eta sentikortasuna areagotzea du helburu. Garapenean aktore desberdinek nola hartzen duten parte ulertzen laguntzen du, eta, batik bat, erdietsi nahi dugun beste jendarte eredu horri laguntzen dioten bestelako aukeretan sakondu nahi du. Udan ELKARTASUN AUZOLANDEGI batean parte hartzeko aukera ematen du.

¡Realiza nuestro curso y tendrás la posibilidad de viajar a alguno de nuestros Campos de Solidaridad en Latinoamérica!

AZAROA | NOVIEMBRE

> Iraupena: 90 ordu.

Arlo desberdinetan garapenerako lankidetzaren planteamendu berrietan sakontzeko ikastaroa: giza eskubideak, desazkundea, feminismoak, hezkuntza kritiko eta askatzailea, elikadura burujabetza, gizarte mugimenduak, kontsumo arduratsua eta bidezko merkataritza, etab.

Gure ikastaroa egin ezazu eta Latinoamerikako Elkartasun Auzolandegi batean parte hartzeko aukera izango duzu.

Ofrece la posibilidad de participar en un CAMPO DE SOLIDARIDAD en verano.

> Duración: 40 horas. > Desarrollo: fines de semana de noviembre a enero (salvo puentes y festivos). > Lugar: Bilbao, Donostia y Vitoria-Gasteiz. > Profesorado: Imanol Zubero, Itziar Hernández, Olga Ara, Marijo Imaz, SETEM Hego Haizea.

Curso básico de formación en solidaridad y cooperación al desarrollo. Pretende aumentar el conocimiento y la sensibilidad en torno a las relaciones entre Norte y Sur. Ayuda a entender cómo participan los distintos actores en el desarrollo y, sobre todo, pretende profundizar en las alternativas que contribuyen a ese otro modelo de sociedad que perseguimos.

Elkartasunezko auzolandegiak Esperientzia honek Latinoamerikako herrialde batera bidaiatu eta garapen proiektu bat ezagutzeko aukera ematen du, gurekin lan egiten duten erakundeetako batekin elkarlanean. Sentsibilizazio esperientzia bat da, Hegoaldean, uztaila eta abuztuan zehar, taldean burutzen den prestakuntza, kontzientziazio eta trebakuntza prozesu baten ondoren. Helburua ez da proiektuetan “laguntzea”, baizik eta ezagutzea, hurbiltzea, deseraikitzea, ikastea... eta gogoaldatzea.

Campos de solidaridad Experiencia que permite viajar y conocer un proyecto de desarrollo en un país de América Latina, en colaboración con alguna de las organizaciones con las que trabajamos. Es una experiencia de sensibilización en el Sur durante los meses de julio y agosto, tras un proceso de preparación en grupo, de concienciación y de formación. El objetivo no es el de “colaborar o ayudar” en los proyectos, sino el de conocer, acercarnos, deconstruirnos, aprender... y transformar.